Skip to content

I’M

SALAMISTA-logo_Kreslicí plátno 1 kopie

som dizajnér,
snívam sny, prežívam okamihy, spríjemňujem si prostredie…
tvorba je mojím srdcom

1/20 spomienok